Ingegerd "Ninna" Lundin, Birgitta Estberg, Gunnel Jansson, Gun-Marie Esko, Lena Håkansson
och Martin Järnek
Saknas på bilden gör Vivianne Andersson, Kerstin Rangensedt och
Ingemar Rosengren.
vått i vått, indigo@vattivatt.se